Zveřejňované informace:


Interní protikorupční program BALMED Praha, s.p.


Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za rok 2019
Viz www.justice.cz

Zpráva auditora za rok 2019
Viz www.justice.cz